//
A
A+
A++
A
A

Projekty realizowane

Logotypy zadania "Ja w Internecie. Pogram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

 • Pełna nazwa zadania: Ja w Internecie. Pogram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
 • Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
 • Status: 14.09.2018 r. podpisano umowę o powierzenie grantu z Operatorem – Fundacją Legalna Kultura, projekt jest w trakcie realizacji
 • Wartość projektu: 87 360,00 PLN
 • Wartość dofinansowania: 87 360,00 PLN
 • Procent dofinansowania: 100 %
 • Krótki opis projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u osób po 25 roku życia z terenu województwa podlaskiego, w tym z Gminy Mielnik. Szkolenia przeprowadzone zostaną w siedmiu blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W ramach realizacji grantu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany Zespołowi Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.
 • Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2019 r.


Logotypy zadania "Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Budowa przedszkola gminnego w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
Typ projektu nr 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

     

Status:

  23.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  6 318 867,83 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  282 676,60 PLN
     
Procent dofinansowania:
  18 %
     

Krótki opis projektu:

 

Przedmiotem projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” jest budowa nowego budynku przedszkola w Mielniku, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół, w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę 1-kondygnacyjnego budynku przedszkola w technologii stalowej modułowej wraz z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną;
 • wykonanie przyłączy: gazowego, energetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • wyposażenie pomieszczeń;
 • wykonanie placu zabaw;
 • wykonanie drogi utwardzonej i placu manewrowego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.

Termin realizacji projektu przewidziano do 31 sierpnia 2018 r.


Logotypy zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku" 

Pełna nazwa zadania:   Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
     

Status:

  26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  128 082,43 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  84 498,00 PLN
     
Procent dofinansowania:
  63,63 %
     

Krótki opis projektu:

 

Projekt obejmuje budowę stawu kąpielowego o wymiarach ok. 30 x 20m z wykorzystaniem istniejącego cieku wodnego Rubinek, utworzenie plaży nad stawem oraz zagospodarowanie przyległego terenu na cele rekreacyjne. Wykonane zostaną także próg spiętrzający wodę i rów melioracyjny. Miejsce zostanie wyposażone w obiekty małej architektury, m.in. ławeczki, parasole z trzciny, kosze na śmieci. Planowane jest posadzenie drzew i krzewów.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, wykorzystującej naturalne walory przyrodnicze rzeki Bug.

Termin realizacji projektu przewidziano do października 2018 r.


Logotypy zadania "Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:   Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
     

Status:

  26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  837 522,55 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  604 877,39 PLN
     
Procent dofinansowania:
  78 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 82 instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik.

Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2018 r.


Zestaw logotypow kolorowych EFRR 

Pełna nazwa zadania:   Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku.
     
Program dofinansowania:   Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
     

Status:

  30.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  2 499 388,40 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  1 728 033,39 PLN
     
Procent dofinansowania:
  85 %
     

Krótki opis projektu:

 

W ramach inwestycji planuje się:

 1. Realizację III etapu budowy kanalizacji w Mielniku – tj. budowę 921,00 m kanału, 34 odgałęzień oraz 1 przepompowni indywidualnej,
 2. przebudowę sieci wodociągowej (o długości łącznie 0,85 km) w ulicach: Biała (0,53 km) oraz Duboisa (0,32 km) w Mielniku,
 3. Modernizację ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku tj. przebudowę węzłów wodnych w studniach głębinowych SW1 i SW2 na działce nr 6853 oraz odcinków tłocznych do trójnika połączeniowego, a także modernizację 4 węzłów wodnych w Mielniku,
 4. zakup agregatu prądotwórczego.

Dodatkowo przewidziano w projekcie wydatki na nadzór inwestorski oraz sporządzenie studium wykonalności.

Termin realizacji projektu przewidziano od lipca 2017 r. do września 2018 r.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk