-A A +A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Szkolenia

W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – elnclusion,  beneficjenci mogli skorzystać ze szkoleń dotyczących podstaw obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zajęcia odbywały się od 26 lutego do 31 marca 2014r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w dwóch salach. Uczestników  podzielono na 9 grup szkoleniowych zgodne z ilością przygotowanych stanowisk komputerowych. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 87 osób pochodzących z gospodarstw domowych objętych projektem.

Szkolenie beneficjentówSzkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

 • Podstawy obsługi komputera:
  • Uruchamianie i wyłączanie komputera.
  • Obsługa systemu operacyjnego.
  • Uruchamianie aplikacji.
  • Tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie plików i folderów.
  • Wyszukiwanie plików i folderów.
 • Konfiguracja powierzonych urządzeń i połączeń sieciowych.
 • Obsługa edytora tekstów.
  • Szkolenie beneficjentówTworzenie i zapisywanie nowych dokumentów.
  • Formatowanie tekstu.
  • Wydruk dokumentów.
 • Podstawowa obsługa Internetu:
  • Przeglądarka internetowa.
  • Wyszukiwanie informacji w Internecie.
  • Bezpieczeństwo w sieci.
 • Poczta elektroniczna:
  • Zakładanie konta pocztowego.
  • Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

Czas trwania szkolenia jednego uczestnika (jednej grupy) wyniósł 18 godzin szkoleniowych. Każda z osób uczestniczących otrzymała na własność materiały piśmiennicze (teczka z gumką formatu A4, długopis, notatnik formatu A4) oraz materiały szkoleniowe w postaci książki autorstwa Marii Sokół pn. „Internet. Pierwsza pomoc”, w której zostały zawarte informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.