-A A +A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Przekazanie komputerów z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik” jednostkom podległym

Przekazanie komputerów jednostkom podległym

13 lutego uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku otrzymali z rąk Wójta Gminy Mielnik 65 laptopów. Cztery przenośne komputery trafiły zaś do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a sześć do mielnickiej biblioteki. Uroczystość przekazania, która odbyła się na hali szkoły, uświetnił występ dzieci z Mielnickiego Klubu Tanecznego.

75 laptopów to tylko część zakupionego sprzętu realizowanego przez Urząd Gminy w Mielniku. W jego ramach komputery stacjonarne wraz z monitorami otrzymało 85 rodzin z gminy Mielnik spełniających kryteria uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej. Chętni złożyli wnioski i zostali poddani weryfikacji. Ich komputery są już zainstalowane i podłączone do internetu. Nie są jednak własnością tych rodzin, a zostały im oddane w użytkowanie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion". Jego wartość to 1.053.500 zł. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku.

Zobacz galerię zdjęć z przekazania komputerów >>