Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie
1 1 1
-A A +A
Dzięki projektowi "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" zakupiono zestawy komputerowe i zapewniono usługę dostępu do Internetu dla 85 gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, spełniających kryteria uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej (m.in. świadczenia rodzinne, niepełnosprawność)
 

O projekcie

W dniu 21 marca 2013r. Wójt Gminy Mielnik podpisał umowę na dofinansowanie Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion

Więcej »

Przekazanie komputerów

13 lutego 2014r. uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku otrzymali z rąk Wójta Gminy Mielnik 65 laptopów. Cztery przenośne komputery trafiły zaś do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a sześć do mielnickiej biblioteki. Uroczystość przekazania, która odbyła się na hali szkoły, uświetnił występ dzieci z Mielnickiego Klubu Tanecznego.

75 laptopów to tylko część zakupionego sprzętu realizowanego przez Urząd Gminy w Mielniku.

 

Więcej »

Zgłaszanie problemów

W przypadku problemów technicznych proszę opisać jak najbardziej szczegółowo problem jaki pojawił się w trakcie użytkowania sprzętu lub oprogramowania użyczonych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik".

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Panią/Panem nasz pracownik odpowiedzialny za wsparcie Państwa.

Nasi pracownicy pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Dane kontaktowe